• ONLINE 26.11.2020
    Milí žiaci a rodičia,

    aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku nám neumožňuje organizovať Deň otvorených dverí prezenčnou formou a privítať Vás v priestoroch Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove. Preto sme sa rozhodli DOD realizovať online. Spojíme sa s Vami prostredníctvom aplikácie Google meet.
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
   • Kontakty

    • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove
    • presov@skdk.sk
    • +421 907 220 363 +421 917 568 776
    • M. Benku 7, Prešov 080 01 / email: presov@skdk.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje