Navigácia

O škole

Profil školy

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša bolo založené v školskom roku 2007/2008 ako elokované pracovisko SKDK Topoľčany a v školskom roku 2015/2016 sa stalo samostatnou školou. Ako jediné konzervatórium v Prešovskom kraji vzdeláva a vychováva profesionálnych hudobných, hereckých, tanečných umelcov a pedagógov základných umeleckých škôl.

Štúdium trvá šesť rokov. Po štyroch rokoch sa končí maturitou, v piatom a šiestom ročníku študenti pokračujú pedagogickým minimom – absolutóriom – a po jeho úspešnom absolvovaní získajú titul Dis. art., ktorý je uznávaný na celom svete. Absolventi sú kvalifikovaní učiť na základných umeleckých školách, môžu pôsobiť ako profesionálni umelci v divadlách, orchestroch, v tanečných a rôznych iných profesionálnych umeleckých súboroch.Škola poskytuje výborné kvalifikačné predpoklady aj pre tých absolventov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.

Počas svojej existencie škola vychovala mnoho úspešných absolventov, z ktorých niektorí pokračujú v štúdiu na VŠMU Bratislava, AMU Banská Bystrica, DAMU Praha a JAMU Brno.

Prečo prísť študovať práve k nám?

Naše konzervatórium si zakladá na výbere tých najlepších pedagógov v jednotlivých odboroch a kladie dôraz na implementáciu moderného umenia do vyučovacieho procesu. Pri výchove a vzdelávaní mladých umelcov sa zameriavame na praktické vyučovanie, keď v projektoch, v ktorých spájame herecké, tanečné a hudobné umenie, majú študenti možnosť oboznámiť sa s prácou v profesionálnom divadle so všetkým, čo k tomu patrí. K úspešným projektom, ktoré vyvolali pozitívne ohlasy verejnosti, patrí muzikál D. Goggina: Mníšky, pôvodný hudobno-tanečný program Búrka a pôvodný muzikál V. Staneka: Čo keby.

Súčasťou školy je multifunkčná divadelná a koncertná sála – ArtScena SKDK, kde organizujeme pravidelné umelecké podujatia pre verejnosť (koncerty, tanečné a divadelné predstavenia, workshopy). K priestorovému vybaveniu školy partia dve divadelné sály, tri tanečné sály, multimediálna trieda, štúdiová miestnosť pre školský orchester a triedy pre individuálne a skupinové vyučovanie. 

Novinky

Kontakt

  • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, M. Benku 7, 080 01 Prešov
    M. Benku 7
  • +421 907 220 363
    +421 917 568 776

Fotogaléria