Navigácia

 • ArtScena SKDK

 • POPULÁRNA HUDBA

  Od šk.roka 2018/19 máte možnosť študovať zameranie na POPULÁRNU HUDBU pod vedením vynikajúcich pedagógov. Prihláste sa na II.kolo prijímacích skúšok 19.6.2018.

 • Video z vystúpenia v Eperii

 • Spolupráca s Konzervatóriom Egressy Béni Budapešť

Novinky

Kontakt

 • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, M. Benku 7, 080 01 Prešov
  M. Benku 7
 • +421 907 220 363
  +421 917 568 776

Fotogaléria