Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto PaedDr. Viliam Stanek Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Krúžok aranžovania skladby I.
viliam.stanek@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana Sabolová, PhD. Rozvrh
Zástupkyňa
sabolova.fr@gmail.com
 
 
Mgr. Annamária Vlkovičová Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Literárny krúžok
annamaria.suckova@gmail.com
Foto PaedDr. Peter Adamkovič Rozvrh
Učiteľ
peter.adamkovic@gmail.com
 
 
Mgr. Rastislav Baka Rozvrh
Učiteľ
rastislavbaka@centrum.sk
Foto PaedDr. Dana Bejdová Triedna učiteľka: III.B
d.bejdova@gmail.com
Foto Mgr. Andrej Belej Učiteľ
andy.belej@azet.sk
Foto Mgr. art. Jozef Bikár Učiteľ
bikarjozef@gmail.com
Foto Mgr. František Biroš Triedny učiteľ: VI.PT
frantisek.biros@gmail.com
Foto Mgr. Ľubomír Cvanciger Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
cvancilubo@gmail.com
Foto PhDr. Beáta Daňková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.P
beadanko@szm.sk
Foto Mgr. art. Dagmar Duždová Učiteľka
dagmarduzdova@gmail.com
Foto Arpád Farkaš, DiS. art. Učiteľ
arpifarkas35@gmail.com
Foto Doc. Liubov Gunder Korepetítor
Foto MgA. Marica Harčaríková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
marica.harcarikova@gmail.com
Foto Mgr. art. Erik Chrzan Učiteľ
demusicien@gmail.com
Foto Mgr. art. Adam Kavec, PhD. Učiteľ
adamkavec@gmail.com
Foto Mgr. art. Ľubica Kistyová, PhD. Triedna učiteľka: V.P
lubica.kistyova@gmail.com
Foto Mgr. Petra Kőrtvélyessyová, DiS. art. Učiteľka
petra.kortvelyessy@gmail.com
Foto Mgr. Slávka Kovalíková Učiteľka
slavka.kovalikova@gmail.com
 
 
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok rusínskeho jazyka I.
kralovaluba@gmail.com
Foto Bc. Peter Krivý, DiS. art. Učiteľ
peterkrivy@yahoo.com
Foto Mgr. art. Oleksandr Kulikov Učiteľ
sanja-kulikov9999@mail.ru
Foto Mgr. art. Elena Kušnierová Učiteľka
elenakusnierova@centrum.sk
Foto Mgr. Matej Lacko, DiS. art. Učiteľ
matolacko@gmail.com
Foto Mgr. art. Jevgenij Libezňuk Rozvrh
Učiteľ
evgenlibeznuk@gmail.com
Foto Mgr. Marek Majoroš, DiS. art. Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.A
mrk.majoros@gmail.com
Foto Mgr. art. Samuel Marinčák Učiteľ
samuel.marincak@gmail.com
Foto Mgr. art. Marián Marko Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: VI.PT
markomarian@zoznam.sk
Foto Mgr. Anna Maruškaničová Triedna učiteľka: II.A
maruskanicova@centrum.sk
 
 
Mgr. art. Stanislav Mirossay, ArtD. Učiteľ
stanislavmirossay@gmail.com
Foto Mgr. art. Miroslav Morochovič Učiteľ
Zástupca v triede: III.A
Vedie krúžok: Tanečný krúžok
moroch@zoznam.sk
Foto Mgr. art. Iryna Morochovičová Učiteľka
moroch@zoznam.sk
 
 
Mgr. art. Katarína Nováková Učiteľka
kaverci@gmail.com
Foto Mgr. art. Michal Novodomský Rozvrh
Učiteľ
novodomsky@gmail.com
 
 
Mgr. Júlia Novotná Labudová Učiteľka
babadlojulia@gmail.com
 
 
Mgr. art. Igor Orgován Učiteľ
orgovan@netkosice.sk
 
 
PhDr. Mária Prociková Rozvrh
Učiteľka
mprocikova@gmail.com
Foto Mgr. art. Jaroslava Sisáková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V.PT
Vedie krúžok: Krúžok rusínskeho jazyka II.
jaroslava.sisakova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Slimáková Rozvrh
Učiteľka
jana.slimakova@post.sk
Foto Mgr. Katarína Staneková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok zborovej tvorby
stanekova.k@gmail.com
 
 
Mgr. art. Silvia Stenchláková, ArtD. Triedna učiteľka: I.A
stensi45@gmail.com
Foto Mgr. art. Daniel Straka, ArtD. Učiteľ
ds@danielstraka.sk
Foto Mgr. Jana Sukovská Rozvrh
Triedna učiteľka: V.PT
jankasukovska@centrum.sk
Foto Blažena Šuťáková, DiS. art. Učiteľka
blazenasutak@centrum.sk
Foto Mgr. art. Štefan Tkáč Učiteľ
pista.tkac@gmail.com
Foto Mgr. art. Oleksandr Trush Učiteľ
alexpiano17@gmail.com
Foto Mgr. Anna Turáková, DiS. art. Učiteľka
turakova.a@gmail.com
Foto Mgr. Peter Uher, DiS. art. Učiteľ
Zástupca v triede: V.P
Vedie krúžok: Krúžok aranžovania skladby II.
peter.uher.1.@gmail.com
Foto Branislav Valanský Učiteľ
b.valansky@gmail.com
Foto Danica Verčimáková, DiS. art. Učiteľka
daniverci@gmail.com
 
 
Mgr. art. Jana Višňovská Učiteľka
timkovaj@centrum.sk
Foto Mgr. art. Svetlana Wittnerová Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
janisovas@gmail.com
Foto Mgr. Peter Zajac Učiteľ
peterzaj@gmail.com
Foto Iveta Zajacová, DiS. art. Učiteľka
peterzaj.@gmail.com
Foto Jozef Zima, DiS. art. Učiteľ
jozefzima@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, M. Benku 7, 080 01 Prešov
    M. Benku 7
  • +421 907 220 363
    +421 917 568 776

Fotogaléria