Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto PaedDr. Viliam Stanek, PhD. Rozvrh
Riaditeľ
viliam.stanek@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana Sabolová, PhD. Rozvrh
Zástupkyňa
sabolova.fr@gmail.com
 
 
Mgr. Annamária Vlkovičová Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Literárny krúžok
annamaria.suckova@gmail.com
Foto PaedDr. Peter Adamkovič Rozvrh
Učiteľ
peter.adamkovic@gmail.com
Foto PaedDr. Dana Bejdová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
d.bejdova@gmail.com
Foto Mgr. art. Jozef Bikár Učiteľ
bikarjozef@gmail.com
Foto Mgr. František Biroš Učiteľ
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
frantisek.biros@gmail.com
 
 
Mgr. Marián Cuprišin, DiS. art. Učiteľ
cuprisinm@gmail.com
Foto Mgr. Ľubomír Cvanciger Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.A
cvancilubo@gmail.com
Foto PhDr. Beáta Daňková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.P
beadanko@szm.sk
 
 
PaedDr. Jaroslav Doležal Učiteľ
jarodolezal@gmail.com
Foto Mgr. art. Dagmar Duždová Učiteľka
Vedie krúžok: Navštív koncert, spoznaj mesto
dagmarduzdova@gmail.com
Foto Arpád Farkaš, DiS. art. Učiteľ
arpifarkas35@gmail.com
Foto Doc. Liubov Gunder Korepetítor
lyubovedelweis@gmail.com
Foto MgA. Marica Harčaríková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
marica.harcarikova@gmail.com
Foto Mgr. art. Erik Chrzan Učiteľ
demusicien@gmail.com
Foto Mgr. art. Adam Kavec, PhD. Rozvrh
Učiteľ
adamkavec@gmail.com
Foto Mgr. art. Ľubica Kistyová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.P
lubica.kistyova@gmail.com
Foto Mgr. Slávka Kovalíková Učiteľka
slavka.kovalikova@gmail.com
 
 
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok rusínskeho jazyka
kralovaluba@gmail.com
Foto Bc. Peter Krivý, DiS. art. Učiteľ
peterkrivy@yahoo.com
 
 
PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD. Učiteľka
kuderjavi@zoznam.sk
Foto Mgr. art. Oleksandr Kulikov Rozvrh
Učiteľ
sanja-kulikov9999@mail.ru
Foto Mgr. art. Elena Kušnierová Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok Melódie čarovnej múzy
elenakusnierova@centrum.sk
Foto Mgr. Matej Lacko, DiS. art. Učiteľ
matolacko@gmail.com
Foto Mgr. art. Jevgenij Libezňuk Rozvrh
Učiteľ
evgenlibeznuk@gmail.com
Foto Mgr. Marek Majoroš, DiS. art. Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.A
mrk.majoros@gmail.com
Foto Mgr. art. Samuel Marinčák Učiteľ
samuel.marincak@gmail.com
Foto Mgr. art. Marián Marko Rozvrh
Učiteľ
markomarian@zoznam.sk
Foto Mgr. Anna Maruškaničová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
maruskanicova@centrum.sk
 
 
Mgr. art. Stanislav Mirossay, ArtD. Učiteľ
stanislavmirossay@gmail.com
Foto Mgr. art. Miroslav Morochovič Rozvrh
Učiteľ
moroch@zoznam.sk
Foto Mgr. art. Iryna Morochovičová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V.P
moroch@zoznam.sk
 
 
Mgr. art. Katarína Nováková Učiteľka
kaverci@gmail.com
Foto Mgr. art. Michal Novodomský Rozvrh
Učiteľ
novodomsky@gmail.com
 
 
Mgr. Júlia Novotná Labudová Rozvrh
Učiteľka
babadlojulia@gmail.com
 
 
Mgr. art. Igor Orgován Učiteľ
orgovan@netkosice.sk
Foto Mgr. Petra Pazerová, DiS. art. Učiteľka
petra.kortvelyessy@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Pecuch Rozvrh
Učiteľ
pecuch.t@gmail.com
 
 
Mgr. art. Veronika Pillárová Rozvrh
Učiteľka
ver.pillarova@gmail.com
 
 
PhDr. Mária Prociková Rozvrh
Učiteľka
mprocikova@gmail.com
Foto Mgr. art. Jaroslava Sisáková Rozvrh
Učiteľka
jaroslava.sisakova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Slimáková Rozvrh
Učiteľka
jana.slimakova@post.sk
Foto Mgr. Katarína Staneková Rozvrh
Učiteľka
stanekova.k@gmail.com
 
 
Mgr. art. Silvia Stenchláková, ArtD. Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
stensi45@gmail.com
Foto Mgr. art. Daniel Straka, ArtD. Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
straka@cililing.sk
Foto Mgr. Jana Sukovská Rozvrh
Učiteľka
jankasukovska@centrum.sk
 
 
Mgr. art. Veronika Šoltysová Rabadová Učiteľka
veronika.rabadova@gmail.com
Foto Mgr. art. Oleksandr Trush Učiteľ
Vedie krúžok: Krúžok ukrajinského jazyka
alexpiano17@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Tuleja Učiteľka
jane.tuleja@gmail.com
Foto Mgr. Anna Turáková, DiS. art. Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
turakova.a@gmail.com
Foto Mgr. Peter Uher, DiS. art. Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: VI.P
Vedie krúžok: Krúžok aranžovania skladby
peter.uher.1.@gmail.com
Foto Branislav Valanský Učiteľ
b.valansky@gmail.com
Foto Danica Verčimáková, DiS. art. Učiteľka
daniverci@gmail.com
 
 
Mgr. art. Jana Višňovská Učiteľka
timkovaj@centrum.sk
Foto Mgr. Peter Zajac Učiteľ
peterzaj@gmail.com
Foto Iveta Zajacová, DiS. art. Učiteľka
peterzaj.@gmail.com
Foto Jozef Zima, DiS. art. Učiteľ
jozefzima@gmail.com
 
 
Dionýz Zsiga, DiS. art. Korepetítor
zsiga.dionyz@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1136 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, M. Benku 7, 080 01 Prešov
    M. Benku 7
  • +421 907 220 363
    +421 917 568 776

Fotogaléria